"טפסולוגיה" ניירת ומסמכים

א. ניהול ספרים
א. ניכוי מס במקור
תקנון
תעודה לרישום עמותה
א. ניהול תקין
דוח כספי מבוקר לשנת 20??
46א' - א. מס הכנסה לתרומות
דברו איתנו

054-301-2455 - טלפון

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • TikTok