top of page

לקחת חלק בעשייה

אנשים, אנשים ואנשים, מלאי דמיון יצרתיות ומעוף.

רק עם אנשים כאלו שנותנים את עצמם לטובת האחר, בין אם בתפקידים מנהליים, זמרים בקבוצות הנוער, הובלת קבוצות נוער נוספות, השתתפות באנסמבל ווקה תקווה עצמו או תורמים ומתנדבים, רק בזכות אנשים כאלו העמותה מתקדמת ומתפתחת, צועדת קדימה ועושה שינוי!

אם יש לך רצון לקחת חלק מהפעילות שלנו באחד או יותר מהנושאים, לקדם התנהלות חברתית אחרת וטובה יותר באמצעות המוזיקה, באמצעות האקפלה.

את.ה מוזמן.ת לפנות אלינו, כי אנשים טובים זה הדלק האמיתי לחיים טובים.

המון תודה על הפניה ונשתמע בקרוב!

וגם אם הכוונה היא בכלל להזמין אותנו להופעה או להגיד מילה טובה, תמיד נשמח לשמור על קשר :)
bottom of page